Лектори

Нашите лектори са водещи професионалисти в областта на потребителското право.

Игант Арсенов, лектор в nais academy
Главен директор в дирекция „Контрол на пазара“ в Комисията за защита на потребителите

Игнат Арсенов

Игнат Арсенов е главен директор на главна дирекция „Контрол на пазара” в Комисията за защита на потребителите от 2019 година. Той е магистър по право от Софийски университет „Св. Климент Охридски“.

Занимава се със защита на потребителите повече от 21 години – първоначално като специалист в правния отдел на Комисия за защита на потребителите, после като адвокат, специализиращ в потребителското право и директор на Европейския потребителски център България.

Обучител е по „програмата за изграждане на капацитет сред работещите в областта на потребителската защита“, която се реализира от БЕУК. Той също е обучител по специализиран курс за медиация по потребителски спорове, който се реализира от ПАМБ.    

Огнян Варадинов, лектор в nais academy
Адвокат в "Райчева, Варадинов и партньори".

адв. Огнян Варадинов

Адвокат Огнян Варадинов е магистър по право от СУ „св. Климент Охридски”.

Бил е началник отдел „Правно – нормативно обслужване” при Комисия по търговия и защита на потребителите, член на Комисия за защита на потребителите, а понастоящем е адвокат в Софийската адвокатска колегия.

Автор е на книга и множество публикации по потребителската защита и екологичното право и стопанско право.

Лектор е на семинари, посветени на туристическото право и потребителската защита.

Участвал е в работни групи по изготвянето на проектите на различни закони, в това число и Закон за защита на потребителите.

Специализирал е в Германия, Австрия и Франция.

Богомил Николов, лектор в nais academy
Председател на УС на НАИС,
Изпълнителен директор БНА "Активни потребители"

Богомил Николов

Богомил Николов е магистър по политология и стопанско управление от СУ “Св. Климент Охридски” и университета “Еразмус” в Ротердам. Доктор по икономика в УНСС. Изпълнителен директор е на Българската национална асоциация “Активни потребители” от 1999 г.

Водил е обучителни курсове в Института по публична администрация, Европейската асоциация на потребителите и службата за техническа помощ на ЕС – TAIEX.

Член е на Икономическия и социален съвет и на Европейския икономически и социален комитет в Брюксел.