Обучения в НАИС академия

Добре дошли в НАИС академия за онлайн обучения на българските търговци и потребители в добри практики и законови изисквания по отношение на работа с клиенти.

Предстоящи обучения

Усвоявайте бързо, ефективно и удобно, с водещи професионалисти в областа на законовите изисквания и добри практики за работа с клиенти. 

Законова уредба

С нашите кратки уебинари се запознавате със специфични положения в законовата уредба на отношенията между търговци и потребители.

Новости в законодателството

От нашите лектори, водещи професионалисти в областта си, получавате разясняване по нововъведения в законодателството, уреждащо отношенията между търговци и потребители.

Добри практики

Споделяме с вас най-добрите практики в  работата с клиенти.

Удобно и бързо

Запознайте се чрез нашите кратки уебинари с най-важите правни аспекти в отношенията потребители-търговци

За нашите уебинари

Защо да изберете нас?

С нашите кратки уебинари, в режим на видео конференция не само получавате ценни знания от водещи професионалисти в областта си, но и можете да задавате въпроси към тях по проблемите, които Ви вълнуват, във връзка с темата на лекцията.

Лидери в областта си

Нашите лектори са лидери в областта си, разпознаваеми обществени личности и изключително подготвени да отговорят на въпросите, които могат да възникнат по темите от уебинарите.

Учите в бърз и концентриран режим

С нашите кратки уебинари в НАИС академия, за няколко часа получавате информация, която би отнела дни, за да я съберете сами.

Възможност да задавате въпроси

Отговорите, които получавате от нашите лектори, по въпроси, които Ви вълнуват, често пъти не можете да откриете никъде другаде.