приключило обучение

Гаранции и рекламации, семинар на academy.nais.bg

Уебинар на тема “Гаранции и рекламации при потребителски договори”

Какви са правата на потребителите и какви са отговорностите на търговците по отношение на рекламациите и гаранциите? Как да решите спор с клиент?
Отговорите ще получите лично на семинара.

еднократен отказ от договор

Уебинар за онлайн търговци на тема “Онлайн продажби и право на отказ на потребителите от покупка”

Какво е право на отказ? Какви са правните последици за търговците и процедурата за упражняването му от потребителите? При кои специфични случаи не се прилага това право? Разбери на семинара.